و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم

و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم

اخبار و اطلاعیه

پیام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به مناسبت روز ملی آب

پیام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به مناسبت روز ملی آب

پیام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به مناسبت روز ملی آب

13 اسفند 1402

مطالعه: ۴ دقیقه

بازدید: ۱۹۸

برگزاری نشست بصیرتی با موضوع انتخابات در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

برگزاری نشست بصیرتی با موضوع انتخابات در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

برگزاری نشست بصیرتی با موضوع انتخابات در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

09 اسفند 1402

مطالعه: ۴ دقیقه

بازدید: ۱۹۸

ارسال لوح تقدیر برای مدیر عامل آبفا خراسان شمالی از سوی رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو

ارسال لوح تقدیر برای مدیر عامل آبفا خراسان شمالی از سوی رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو

ارسال لوح تقدیر برای مدیر عامل آبفا خراسان شمالی از سوی رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو

08 اسفند 1402

مطالعه: ۴ دقیقه

بازدید: ۱۹۸

۲۶۱ کیلومتر خط انتقال آب روستایی خراسان شمالی اصلاح شد

۲۶۱ کیلومتر خط انتقال آب روستایی خراسان شمالی اصلاح شد

۲۶۱ کیلومتر خط انتقال آب روستایی خراسان شمالی اصلاح شد

08 اسفند 1402

مطالعه: ۴ دقیقه

بازدید: ۱۹۸

اختصاص نیمی از پروژه های دهه ی فجری آبفای خراسان شمالی در راستای محرومیت زدایی

اختصاص نیمی از پروژه های دهه ی فجری آبفای خراسان شمالی در راستای محرومیت زدایی

اختصاص نیمی از پروژه های دهه ی فجری آبفای خراسان شمالی در راستای محرومیت زدایی

05 اسفند 1402

مطالعه: ۴ دقیقه

بازدید: ۱۹۸

22 بهمن

میز خدمت الکترونیک

مشاهده و پرداخت قبض

مشاهده و پرداخت قبض

ثبت شماره همراه

ثبت شماره همراه

ثبت کارکرد کنتور

ثبت کارکرد کنتور

شفافیت دستگاه

شفافیت دستگاه

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

ارتباط با مدیران و معاونین

ارتباط با مدیران و معاونین

سوالات متداول

سوالات متداول

پرسش و پاسخ (تیکتینگ)

پرسش و پاسخ (تیکتینگ)

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نظرسنجی سایت

نظرسنجی سایت

نظرسنجی خدمات

نظرسنجی خدمات

سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

نرم افزار اندروید

نرم افزار اندروید

معرفی خدمات

معرفی خدمات

مشاهده و پرداخت قبض

مشاهده و پرداخت قبض

ثبت شماره همراه

ثبت شماره همراه

ثبت کارکرد کنتور

ثبت کارکرد کنتور

شفافیت دستگاه

شفافیت دستگاه

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

ارتباط با مدیران و معاونین

ارتباط با مدیران و معاونین

سوالات متداول

سوالات متداول

پرسش و پاسخ (تیکتینگ)

پرسش و پاسخ (تیکتینگ)

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نظرسنجی سایت

نظرسنجی سایت

نظرسنجی خدمات

نظرسنجی خدمات

سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

نرم افزار اندروید

نرم افزار اندروید

معرفی خدمات

معرفی خدمات

واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب فاضلاب

واگذاری انشعاب فاضلاب

 قطع موقت و وصل انشعاب

قطع موقت و وصل انشعاب

تغییر واحد مسکونی

تغییر واحد مسکونی

تغییر ظرفیت قراردادی

تغییر ظرفیت قراردادی

تعویض کنتور

تعویض کنتور

رفع مشکلات ناشی از حوادث

رفع مشکلات ناشی از حوادث

تغییر مشخصات

تغییر مشخصات

اعلام کارکرد کنتور

اعلام کارکرد کنتور

جمع آوری یا ادغام انشعاب

جمع آوری یا ادغام انشعاب

آزمایش کنتور

آزمایش کنتور

پاسخ به استعلام

پاسخ به استعلام

تفکیک کنتور

تفکیک کنتور

تغییر مکان کنتور آب

تغییر مکان کنتور آب

نصب سیفون اضافی

نصب سیفون اضافی

مشاهده سوابق صورت حساب ها

مشاهده سوابق صورت حساب ها

تسویه حساب بدهی

تسویه حساب بدهی

تغییر کاربری انشعاب

تغییر کاربری انشعاب

فروش آب تانکری

فروش آب تانکری

بررسی صورتحساب

بررسی صورتحساب

تغییر قطر انشعاب

تغییر قطر انشعاب

اطلاع رسانی قطعی آب

اطلاع رسانی قطعی آب

واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب فاضلاب

واگذاری انشعاب فاضلاب

 قطع موقت و وصل انشعاب

قطع موقت و وصل انشعاب

تغییر واحد مسکونی

تغییر واحد مسکونی

تغییر ظرفیت قراردادی

تغییر ظرفیت قراردادی

تعویض کنتور

تعویض کنتور

رفع مشکلات ناشی از حوادث

رفع مشکلات ناشی از حوادث

تغییر مشخصات

تغییر مشخصات

اعلام کارکرد کنتور

اعلام کارکرد کنتور

جمع آوری یا ادغام انشعاب

جمع آوری یا ادغام انشعاب

آزمایش کنتور

آزمایش کنتور

پاسخ به استعلام

پاسخ به استعلام

تفکیک کنتور

تفکیک کنتور

تغییر مکان کنتور آب

تغییر مکان کنتور آب

نصب سیفون اضافی

نصب سیفون اضافی

مشاهده سوابق صورت حساب ها

مشاهده سوابق صورت حساب ها

تسویه حساب بدهی

تسویه حساب بدهی

تغییر کاربری انشعاب

تغییر کاربری انشعاب

فروش آب تانکری

فروش آب تانکری

بررسی صورتحساب

بررسی صورتحساب

تغییر قطر انشعاب

تغییر قطر انشعاب

اطلاع رسانی قطعی آب

اطلاع رسانی قطعی آب

هرگونه اتلاف قابل توجه آب، شکستگی لوله ها و اتفاقات هدر رفتن آب در هرنقطه استان را با شماره 122 اطلاع دهید.

هرگونه اتلاف قابل توجه آب، شکستگی لوله ها و اتفاقات هدر رفتن آب در هرنقطه استان را با شماره 122 اطلاع دهید.

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم.

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم.

غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشوراست.

غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشوراست.

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0