A- A A+

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

  • چاپ
  • ایمیل

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

- وظایف واحد  HSE

-         تهيه و تنظيم مجموعه ضوابط، و گزاره های نظام کدینگ مستندات محیط زیست، بهداشت، ايمني و امور اجتماعی

-         پایش و پیگیری در جهت حصول اطمینان از عملی شدن متن بیانیه های اول HSE در حوزه های پر ریسک

-         برنامه ريزي، نظارت، پايش و ارزشيابي مسايل مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست در قالب محورهای گفتمان اول

-         اعمال مراقبت در كاربرد مقررات، ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست

-         همکاری در توجيه و آشناسازي كاركنان به رعايت مقررات و موازين حفاظتي و بهداشتي در محيط كار

-         بازديد از سيستم هاي حفاظتي و معاينه ابزار كار، وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر كاربرد صحيح و استفاده مناسب از آنها توسط كاركنان و يا ساير شركتهاي خدماتي و پيمانكاري طرف قرارداد شركت

-         شناخت و آگاهي لازم از وضعيت حرفه اي بخش هاي مختلف شركت با انگيزه صيانت نيروي انساني و اجتناب از ايجاد آسيب و ضرر و زيان به مردم و كاركنان

-         همکاری در تحقيق و اظهار نظر درباره علل بروز حوادث و ارائه راه حلهاي عملي براي جلوگيري از حوادث و رخدادهاي نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ايمني كار

-         اعلام نواقص و صدور اخطاريه براي رفتارهاي مغاير ضوابط ايمني و رسيدگي به شكايات مردم

-         همكاري در انجام تحقيقات لازم براي يافتن راه حلهايي ايمني به منظور تقليل تعداد و كاهش ضريب حوادث

-         پيگيري اقدامات مربوط به معاينات ادواري كاركنان با هماهنگي معاونت مالي و پشتيباني

-         پایبندی به گزاره های مقرر در متن میثاق و اعتبارنامه ایمنی کار

-         تنظیم، پردازش، تدوین و ارائه گزارش گفتمان اول

- وظایف واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

-         انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک و نظارت بر اجرایی نمودن نتایج آن

-         انجام مطالعه در زمینه تهیه، بسط و اجرای برنامه اقدام در شرایط اضطراری و برنامه تأمین آب در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی و بازنگری آنها در صورت لزوم

-         تهیه و پیشنهاد حدود و مقادیر استمرار خدمات تخصصی جهت بررسی و تصویب در شورای مدیریت بحران و شورای تأمین استان

-         تهیه، بررسی و تصویب سطح بندی و مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه جهت اخذ مجوز ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393

-         برنامه ریزی در جهت  تعامل و هماهنگی با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی، و ... استانی در راستای تبادل نظر و استفاده  از تجربیات و دانش فنی، هم افزایی، تسهیل امور و کاهش هزینه ها

-         برنامه ریزی به منظور تجهیز تأسیسات تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب به تجهیزات تولید برق اضطراری

-         برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری تأسیسات در معرض مخاطره از طریق بررسی و تهیه نقشه های پهنه بندی مخاطرات طبیعی

-         برنامه ریزی و هماهنگی جهت استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشور اعم از دولتی، نظامی و خصوصی در شرایط اضطراری

-         برنامه ریزی جهت بهره مندی از روشهای جبران خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی نظیر انواع بیمه های حمایتی مالی

-         برنامه ریزی اجرای مانورهای آماده سازی با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط

-         برنامه ریزی در جهت توسعه، هدایت و مشارکت فعالیت های آگاه سازی عمومی

-          برنامه ریزی لازم جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی

-         اجرای راهبردها، آییننامه ها،  نظامها، استانداردها و دستورالعملهای، مرتبط ابلاغی

-         همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف شرکت در راستای ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک

-         سطح بندی و اولویت بندی طرح های توسعه مراکز و تأسیسات در دست بهره برداری و اعمال ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک

-         تشکیل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت به صورت مستمر (شرایط عادی) و موردی (شرایط اضطراری)

-         ایجاد، تجهیز و راهبری ستادهای مدیریت و فرماندهی بحران در سطح شرکت و به روزرسای تیم های واکنش سریع ارزبابی خسارات

-         برآورد هزینه های تأمین موقت آب شرب در شرایط بحران و پایدار کردن تأسیسات آبرسانی جهت ارائه به مراجع ذیربط

-         تهیه و اجرای نظام مدیریت اطلاع رسانی به منظور اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه

-         نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از سامانه های کلرزنی گازی و تجهیز این سامانه ها به حسگرهای هشداردهنده، تجهیزات مهارکننده و تجهیزات ایمنی فردی تا زمان جایگزینی با سامانه های گندزدایی ایمن

-         پیگیری و نظارت بر جایگزینی محصولات و خدمات افتا و ضد بدافزاری خارجی با محصولات و خدمات داخلی و بومی سازی نرم افزارهای کنترل به منظور مدیریت و از بین بردن هر گونه احتمال نفوذ در شبکه های انتقال اطلاعات و فرمان

-         ارزیابی و برآورد خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات در صورت به تأسیسات و تجهیزات در صورت وقوع شرایط اضطراری و برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برقراری سریع و موقت خدمات

-         دریافت و اطلاع از گزارشات روزانه سامانه 122 در راستای پایش خدمات ارائه شده به مشترکین

-         مستند سازی شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل آن به منظور شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملیات مقابله با بحران به منظور استفاده در شرایط اضطراری آینده

مستند سازی روند بازسازی و بازتوانی تأسیسات تأمین و توزیع آب آشامیدنی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

0000000
امروز
دیروز
8476 بازدید
2250 بازدید

1.22%
11.30%
1.92%
0.04%
0.12%
85.41%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):18
18 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : شنبه 09-07-1401, 11:58